Uvjeti pružanja usluga

VAŽNA OBAVIJEST: Sva plaćanja izvršena na S3 d.o.o. su nepovratna, izuzev “30 dana garancije”.

S3 d.o.o. (u daljnjem tekstu S3 HOSTING, S3 ili Društvo), pruža uslugu Korisniku, sukladno ovim Uvjetima pružanja usluga (u daljnjem tekstu UPU). Korištenjem S3 HOSTING usluga Korisnik je suglasan i prihvaća pravila o prihvatljivoj upotrebi kao i Uvjete pružanja usluge.

1. Korištenje usluge
Naša Pravila korištenja posebice zabranjuju korištenje naših usluga za nezakonite aktivnosti. Korisnik je suglasan da isključivo u slučaju primitka valjanog sudskog naloga Društvo može otkriti bilo koju informaciju o korisnicima, uključujući dodijeljene IP brojeve, povijest računa, korištenje računa, korespondenciju između Društva i pretplatnika, te bilo koje druge informacije vezane uz Korisnika poput računa, prošlih i/ili trenutnih usluga. Osim toga, Društvo zadržava pravo raskinuti sve usluge Korisniku prema vlastitom nahođenju, ukoliko se ispostavi da su usluge korištene na bilo koji način koji je ilegalan ili na drugi način koji krši ove UPU ili bilo koju drugu politiku tvrtke. Ako se račun obustavi u skladu s ovim člankom, Korisnik neće imati pravo na nadoknadu uplaćenih iznosa.

2. Naknade
Korisnik potvrđuje da su: opis naručene usluge, početne cijene i naknade dostavljeni Korisniku te da je upoznat sa sadržajem usluge koju plaća. Korisnik je svjestan da Društvo može povremeno mijenjati navedene cijene i troškove, obzirom na kretanje cijena usluga na globalnom tržištu.

30 dana garancije
označava razdoblje od 30 dana od dana vaše prve narudžbe koje služi za testiranje usluge. U tom razdoblju, ukoliko niste zadovoljni ponuđenim uslugama koje želite koristiti, možete nam poslati upit za rješenje problema ili dodatnu pomoć. Ukoliko i dalje vaše nezadovoljstvo uslugom potraje, možete zatražiti povrat uplate. Povrat uplate se vrši u roku od 5 radnih dana od dana zaprimljenog zahtjeva za povrat i to na račun s kojeg je uplata zaprimljena.

Povrat sredstava i 30 dana garancije se isključivo odnose na usluge hostinga! Za ostale usluge, kao što su zakup domena, Virtualni privatni serveri, Dedicirani serveri, Backup i SSL certifikati, povrat uplate nije moguć.

3. Plaćanje
Uspostava usluge ovisi o pravovremenom podmirenju troškova Društvu od strane Korisnika usluge. Datum dospijeće uplate za uslugu je prvi dan korištenja usluge za naručeno razdoblje (mjesec, godina i sl.). Korisnik je suglasan da Društvo automatski periodično obrađuje i  vrši naplatu putem pretplatničke kreditne kartice. Društvo zadržava pravo obrade ​​kreditne kartice Korisnika od 1 do 5 dana prije datuma dospijeća kako bi osigurala da sredstva budu primljena do datuma dospijeća.

4. Dodatne naknade
Kreditne kartice koje su odbijene iz bilo kojeg razloga podliježu naknadi za odbijanje od 10 kn. Usluga će biti prekinuta na računima koji nisu plaćeni do 5 dana nakon datuma dospijeća. Usluga prekinuta zbog neplaćanja podložna je naknadi (ovisno o vrsti usluge) od 500 do 1.500 kn za ponovno pokretanje usluge. Računi koji nisu plaćeni do datuma dospijeća plaćaju naknadu od 200 kn. Računi koje S3 HOSTING ne može naplatiti mogu se predati vanjskoj agenciji za prikupljanje naplate. Ako je vaš račun upućen na prikupljanje, time pristajete na plaćanje svih dodatno nastalih troškova i naknada koje se mogu pojaviti. Ako želite otkazati svoj račun ili uslugu, slijedite točan postupak koji je naveden u ovim Uvjetima pružanja usluge.

5. Povrat sredstava i sporovi
Sva plaćanja prema S3 d.o.o. su nepovratna. To uključuje i jednokratnu naknadu za postavljanje usluge i sve eventualne dodatne troškove, bez obzira na upotrebu. Svi se prigovori ili sporovi o naplati moraju prijaviti u roku od 30 dana od trenutka uočenog i prijavljenog eventualnog nedostatka za pruženu uslugu. Ukoliko osporite uplatu naputkom izdavatelju kreditne kartice, suglasni ste da S3 d.o.o. može potraživati “Administrativnu naknadu ne manju od 500 kn i ne višu od 1.500 kn.

6. Neuspjelo plaćanje
Društvo može privremeno uskratiti korisnički račun ili raskinuti ovaj Ugovor na temelju nenaplaćenih potraživanja od Korisnika. Takav prekid ili uskraćivanje usluge neće osloboditi Korisnika od odgovornosti za plaćanje svih obračunatih troškova, uz zakonski obračunate kamate i sve eventualne dodatne naknade.

7. Otkazivanje računa
Svi zahtjevi za otkazivanje računa ili usluga moraju se izvršiti putem https://user.s3hosting.eu najmanje 72 sata prije datuma izdavanja sljedeće fakture (datum izdavanja fakture je prvi dan u mjesecu za taj mjesec korištenja usluge). Morate pripremiti sve informacije o svojem korisničkom računu kako biste ga otkazali, uz uvjet da sve otvorene stavke moraju biti podmirene da bi otkaz računa bio potpun.

8. Prekid usluge
Korisnik je suglasan da pružena usluga može biti uskraćena ukoliko se koristi za postavljanje eksplicitnog i/ili protuzakonitog sadržaja i načina korištenja istog. S3 HOSTING ne odgovara za štetu nastalu prekidom pružanja usluga uslijed prethodno navedenih okolnosti te se ne obavezuje i nije dužan naknaditi bilo kakvu posebnu ili posljedičnu štetu niti gubitak.

9. Opseg podrške
S3 HOSTING pruža 24/7 tehničku podršku svojim pretplatnicima i osigurava da su serveri online i dostupni na daljinu. S3 HOSTING ne pruža tehničku podršku za specifične probleme vezane uz aplikacije kao što su CGI programiranje, HTML ili bilo koji sličan problem.

S3 HOSTING ne pruža tehničku podršku za vaše klijente osim u iznimnim slučajevima, što je regulirano specifičnom uslugom ili ugovorom. Obzirom na kompleksnost usluga, tehnička se podrška pruža isključivo putem stranica za tehničku podršku. Izravno slanje email poruka na tehničku podršku nije preporučeno jer se može desiti da taj mejl ne stigne na tehničku podršku te takav mail nije zaveden službenim brojem, koji služi praćenju tijeka rješavanja prijavljenog problema.

10. SPAM i neželjeni komercijalni e-mail
S3 HOSTING ima pristup nulte tolerancije za slanje neželjene e-mail pošte ili SPAM poruka (bilo koje vrste) preko naše infrastrukture. To znači da Korisnik S3 HOSTING servisa ne smije koristiti ili dopustiti drugima da koriste našu mrežu za generiranje neželjenih email poruka.

Kršenje SPAM pravila mogu rezultirati ozbiljnim kaznama, uključujući i prekid usluge. Nakon obavijesti o potencijalnoj povredi naše SPAM politike, S3 HOSTING će pokrenuti neposrednu istragu u najkraćem mogućem roku od primitka obavijesti. Tijekom istrage, S3 HOSTING može ograničiti pristup Korisniku na mreži kako bi spriječio daljnje kršenje pravila. Ako se utvrdi da Korisnik stvarno krši naša SPAM pravila, S3 HOSTING može, sukladno vlastitom nahođenju, ograničiti, obustaviti ili ukinuti korisnički račun. Nadalje, S3 HOSTING pridržava pravo da potražuje pravne lijekove za sve nastale troškove povezane sa istragom obrazložene povrede pravila, a također zadržavamo pravo obavijestiti službe za provedbu zakona ako se smatra da je prekršaj kazneno djelo.

Prvo kršenje ovog pravila rezultirat će “administrativnom naknadom” od 2.000 kn, a vaš račun će biti pregledan zbog mogućeg trenutnog suspendiranja. Drugo kršenje rezultirat će “administrativnom naknadom” od 6.000 kn i trenutačnim suspendiranjem vašeg korisničkog računa. Korisnici koji krše ovo pravilo prihvaćaju da će pored ovih “administrativnih naknada” također biti terećeni za trošak “istražnih naknada” od 1.000 kn po radnom satu. To je satnica koju osoblje i suradnici S3 HOSTING-a utroši kako bi istražili i utvrdili činjenice. Umoljavamo vas, NEMOJTE ŠIRITI SPAM s vašeg korisničkog računa, na to smo alergični!

Kako su naši Korisnici u konačnici odgovorni za rad svojih vlastitih klijenata preko S3 HOSTING mreže, preporuča se da postave sličnu ili strožu politiku za svoje klijente.

Važna obavijest
Svaki Korisnik web stranica ili usluga koji podržava neželjene poruke na svom poslužitelju ili uzrokuje da neka od naših IP adresa bude navedena u bilo kojoj od različitih Spam baza podataka, biti će odmah isključen s naše mreže. Poslužitelj Korisnika neće biti ponovno povezan sve dok ne pristane i ukloni SVE tragove prijestupnog materijala. Isto tako mora odmah nakon ponovnog spajanja dozvoliti pristup poslužitelju kako bismo utvrdili da je sav neželjeni materijal u potpunosti uklonjen. Teška kršenja mogu dovesti do trenutnog i trajnog uklanjanja poslužitelja s naše mreže bez prethodne obavijesti Klijentu. Svaki poslužitelj kriv za drugu povredu će biti odmah i trajno uklonjen iz naše mreže bez prethodne obavijesti i bez povrata uplaćenih sredstava.

11. Širina pojasa (bandwith)
S3 HOSTING prati količinu prometa korisnika i ima pravo poduzeti korektivne radnje ako Korisnikova upotreba negativno utječe na druge klijente.

12. Sustav i mrežna sigurnost
Korisnicima je zabranjeno kršenje ili pokušaj kršenja sigurnosti S3 HOSTING mreže. Kršenje sustava ili mrežne sigurnosti može rezultirati prekršajnom ili kaznenom odgovornošću. S3 HOSTING istražiti će sve pojave koje mogu uključivati ​​takva kršenja. Takve istrage mogu uključivati ​​i suradnju ​​s tijelima nadležnim za provođenje zakona vezano na informacijsku sigurnost.

STROGO JE ZABRANJENO:

  • Pristupanje podacima koji nisu namijenjeni Korisniku usluga ili neovlaštene prijave na poslužitelj ili račun za koji Korisnik nema pristupne ovlasti.
  • Pokušaj provjere, skeniranja ili testiranja ranjivosti sustava ili mreže ili kršenja sigurnosnih mjera ili mjera provjere autentičnosti bez odgovarajućeg odobrenja.
  • Pokušaj ometanja usluge bilo kojem korisniku, poslužitelju ili mreži, uključujući, bez ograničenja, preopterećenje, “poplave”, “e-mail bombardiranje” ili “pad sustava”.
  • Izrada bilo kojeg zaglavlja TCP / IP paketa ili bilo kojeg dijela informacija o zaglavlju u bilo kojoj poruci e-pošte ili interesnih grupa.
  • Poduzimanja bilo kakvih radnji radi stjecanja usluga ili pristupa na koje Korisnik nema pravo.
  • Korištenje bilo kojeg načina za izmjenu, maskiranje, skrivanje ili drugi način zanemarivanje izvora bilo kojeg IP paketa, uključujući, ali ne ograničavajući se na upotrebu tehnika “podvala”, otvorenih releja ili proxyja, ili upotrebe bilo koje netočne ili neovlaštene informacije ili naziva domene. To podrazumijeva TLD, u PTR ili drugi obrnuti DNS zapis koji omogućuje IP za rješavanje naziva, uključujući zapise koji se nalaze na DNS poslužiteljima ili bilo koji drugi poslužitelj kojemu je autoriziranje naziva IP delegirano ili na drugi način dodijeljeno.

Obavijest o prekršaju
S3 HOSTING nema nikakvu dužnost monitoringa aktivnosti svakog pojedinog Korisnika kako bi utvrdio da li je došlo do kršenja UPU-a, niti preuzima nikakvu odgovornost putem našeg UPU-a za praćenje internetskih aktivnosti.

Prvo kršenje
bilo koji korisnik za kojeg S3 HOSTING utvrdi da je prekršio bilo koji element ove Politike prihvatljivog korištenja, primiti će email obavijest s upozorenjem na kršenje pravila. S3 HOSTING može na vlastitu diskreciju privremeno obustaviti pružanje usluga do trenutka primitka pisane potvrde Korisnika da će daljnje kršenje biti prekinuto.

Drugo kršenje
Korisnici za koje S3 HOSTING nepobitno utvrdi da je počinio drugu povredu bilo kojeg elementa ove Politike prihvatljivog korištenja, podliježe neposrednoj suspenziji ili otkazu usluge bez prethodne obavijesti.

13. Obustava usluge ili otkazivanje
S3 HOSTING zadržava pravo obustaviti mrežni pristup svakom Korisniku za kojeg se utvrdi da ima za cilj kršenja bilo kojeg uvjeta UPU-a ili iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga. Ako je otkrivena neprikladna aktivnost, svi računi klijenata o kojima je riječ bit će deaktivirani dok se ne utvrdi činjenično stanje.

14. Promjene u politici
S3 HOSTING pridržava pravo izmjene svoje politike pružanja usluga u bilo kojem trenutku. Sve podmreže, preprodavači i neupravljani poslužitelji tvrtke S3 HOSTING moraju se pridržavati gore navedenih pravila. Nepoštivanje bilo kojeg uvjeta bit će osnova za neposredno otkazivanje usluge. Korisnik je odgovoran za sve radnje svojih klijenata u situacijama opisanim u ovim Uvjetima i odredbama. Stoga je u vašem najboljem interesu implementirati slične ili strože Uvjete i odredbe ili na drugi način ukazivati na Prihvatljive uvjete korištenja.

15. Naknada štete
S3 HOSTING želi posebno naglasiti da je Korisnik obavezan nadoknaditi sve troškove koji nastanu bilo kojim oblikom kršenja Uvjeta pružanja usluge (UPU), a koji rezultiraju bilo kojim oblikom gubitka (materijalnim ili nematerijalnim) za S3 HOSTING ili potraživanja od treće strane. To znači da ako je S3 HOSTING tužen zbog Korisnika ili njegove neprimjerene aktivnosti, Korisnik je obavezan nadoknaditi svu nastalu štetu i troškove postupka kao i odvjetničke troškove.

16. Ostale odredbe
Korisnik je dužan ažurirati svoje kontakte kroz korisnički portal. Svaka promjena bilo kojih Korisničkih podataka mora biti u razumnom roku ažurirana i u korisničkoj bazi.

Uobičajeno vrijeme isporuke novih narudžbi je 3 radna dana nakon dana primitka uplate za narudžbu. Ako provedba naloga potraje dulje od 3 radna dana ili smo unaprijed dogovorili drugačije uvjete isporuke, datum obnove svih naknadnih razdoblja usluge temelji se na datumu primitka uplate za narudžbu. Ako isporuka traje duže od 3 radna dana, klijent može zatražiti ažuriranje datuma obnove za naredno razdoblje usluge kako bi odražavala stvarni datum isporuke.

S3 HOSTING ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav materijal objavljen od strane Korisnika ili drugih osoba na S3 HOSTING mreži osim isključivo materijala koje je objavio S3 HOSTING. Isto tako nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice povezane sa S3 HOSTING mrežom. S3 HOSTING odriče se bilo kakve odgovornosti za takvu neprikladnu upotrebu i bilo kakvu odgovornost prema bilo kojoj osobi ili strani za bilo koju drugu osobu ili stranu koja krši ovo pravilo.

S3 HOSTING se ne obavezuje i nije dužan nadoknaditi bilo kakvu štetu koju može pretrpjeti poslovanje Klijenta. S3 HOSTING ne daje nikakva implicirana ili pisana novčana odnosno vrijednosna jamstva za bilo koju od naših usluga. To uključuje gubitak podataka koji proizlaze iz kašnjenja, neizvršavanja, pogrešne isporuke i svih prekida usluga uzrokovanih od strane S3 HOSTING-a.

17. Odgovornost za sadržaj
Korisnik isključivo odgovara, za vlastiti sadržaj pohranjen na S3 HOSTING poslužiteljima, naročito prema svojim korisnicima.

18. Pogreške u cijeni
S3 HOSTING zadržava pravo ne isporučiti proizvod ili uslugu koja je naručena po određenoj cijeni ako se ta iskazana cijena smatra pogreškom.