Izjava o privatnosti

Registracijom na S3 HOSTING web stranici ili kupnjom kao gost dajem suglasnost da S3 d.o.o. i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.

S3 d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici S3 d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

S3 d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika S3 HOSTING stranica te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

S3 d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Prilikom registracije, Korisnik daje osobnu suglasnost za obradu podataka u naprijed navedene svrhe. Korisnik time ujedno izjavljuje i svoju suglasnost da mu se S3 d.o.o. može obraćati pismenim putem, SMS-om i/ili elektroničkom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

Korisnikovi osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te ih S3 d.o.o. neće ni na koji način učiniti dostupnima trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe izvršenja poslova iz Ugovora o suradnji.

Kupac je u mogućnosti ispraviti vlastite podatke na S3 HOSTING korisničkim stranicama. Za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti tehničkom osoblju tvrtke S3 d.o.o. zaduženom za upravljanje osobnim podacima kroz sustav za tehničku podršku.

S3 d.o.o. jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

S3 d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Zaštita naših korisnika

Naši serveri su vlasništvo inozemnih partnera i podliježu zakonima zemlje u kojoj su instalirani. Ukoliko se ne radi o sadržaju koji podliježe kaznenoj odgovornosti prema međunarodnim normama, svu odgovornost snosi korisnik koji uređuje sadržaj odnosno naš partner iz Austrije koji pruža uslugu podrške u održavanju i objavi sadržaja. Naše se usluge temelje na politici etičnog ponašanja, slobode govora i demokratskog izražavanja te

ne podliježu sankcijama lokalnih institucija.

.